Tuyển sinh liên thông
Liên thông đại học chuyên ngành Dược hệ chính quy 2019
Cập nhật: 15-07-2019 02:57:01 | Tuyển sinh liên thông | Lượt xem: 1585

Trường đại học Kinh Doanh Và Công Nghệ thông Báo Tuyển Sinh chuyên Ngành Dược Sỹ hệ đại học hệ chính quy. Xem thêm

Liên thông cao đẳng chính quy năm 2019
Cập nhật: 17-05-2019 09:33:01 | Tuyển sinh liên thông | Lượt xem: 609

Trường cao đẳng công nghệ Y - Dược Việt Nam thông báo tuyển sinh hệ cao đẳng liên thông 2018 ngành Dược sỹ, Điều dưỡng Xem thêm