Tuyển sinh chính quy
Xét Tuyển Cao Đẳng 2021
Cập nhật: 03-04-2021 01:59:53 | Tuyển sinh chính quy | Lượt xem: 68

Trường cao đẳng Công Nghệ Y - Dược Việt Nam thông báo xét tuyển hệ chính quy chuyên ngành Dược sỹ, Điều dưỡng năm 2021. Xem thêm

Xét Tuyển Cao Đẳng Điều Dưỡng Hệ Chính Quy Năm 2021
Cập nhật: 25-02-2021 11:33:29 | Tuyển sinh chính quy | Lượt xem: 90

Trường cao đẳng Công Nghệ Y Dược Việt Nam thông báo tuyển sinh xét tuyển hệ chính quy tập chung năm 2021 như sau: Xem thêm

Xét Tuyển Cao Đẳng Dược Hệ Chính Quy Năm 2021
Cập nhật: 25-02-2021 11:58:05 | Tuyển sinh chính quy | Lượt xem: 89

Trường cao đẳng Công Nghệ Y Dược Việt Nam thông báo tuyển sinh xét tuyển hệ chính quy tập chung năm 2021 như sau: Xem thêm