Tin tức

Quyết định công nhận chức danh Hiệu trưởng Trường cao đẳng Công Nghệ Y - Dược Việt Nam

Cập nhật: 21-02-2019 02:52:07 | Tin tức | Lượt xem: 423

Ngày 13/02/2019 Bộ Trưởng Bộ Lao Động Thương Binh & Xã Hội đã ký Quyết định về việc công nhận chức danh Hiệu trưởng Trường cao đẳng Công Nghệ Y - Dược Việt Nam do thầy Nguyễn Văn Tuấn đảm nhiệm.

 

Ngày 13/02/2019 Bộ Trưởng Bộ Lao Động Thương Binh & Xã Hội đã ký Quyết định về việc công nhận chức danh Hiệu trưởng Trường cao đẳng Công Nghệ Y - Dược Việt Nam do thầy Nguyễn Văn Tuấn đảm nhiệm.

Quyết định

(Nguyễn Linh)