Tin tức

Đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ Y Dược Việt Nam tổ chức Hội thao Văn hóa - Văn nghệ Chào Mừng Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cập nhật: 10-04-2019 03:09:44 | Tin tức | Lượt xem: 179

Đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ Y Dược Việt Nam tổ chức Hội thao Văn hóa - Văn nghệ Chào Mừng Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh