Khoa - Đơn vị
GIỚI THIỆU VỀ KHOA ĐIỀU DƯỠNG
Cập nhật: 28-02-2019 04:49:45 | Khoa - Đơn vị | Lượt xem: 152

Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường. Quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên, học sinh Phối hợp với hội đồng khoa học trường: gắn đào tạo với nghiên cứu, ứng dụng khoa học, tham gia xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, nhân viên Xây dựng chương trình chi tiết đào tạo Điều dưỡng cao đẳng cho trường trên cơ sở chương trình khung của Bộ LĐTB&XH và Bộ Y Tế năm 2015. Tổ chức Biên soạn giáo trình, tập giảng dạy lý thuyết, bảng kiểm thực hành và lượng giá học sinh phù hợp từng năm học, từng khóa. Quản lý có hiệu quả các quá trình hoạt động giảng dạy các tổ bộ môn, tại trường, tại bệnh viện Tham gia bồi dưỡng giáo viên, học sinh dự thi giáo viên, học sinh giỏi Xem thêm

GIỚI THIỆU VỀ KHOA DƯỢC
Cập nhật: 28-02-2019 04:55:42 | Khoa - Đơn vị | Lượt xem: 177

Khoa dược của Trường cao đẳng công nghệ Y - Dược Việt Nam có chức năng đào tạo nhân lực Dược ở bậc cao đẳng có kiến thức cơ bản về Dược, có kỹ năng chuyên nghiệp, có đạo đức nghề nghiệp và có sức khỏe tốt đáp ứng được những yêu cầu cao về chất lượng của các nhà tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dược phẩm, các cơ sở khám chữa bệnh và cung ứng dịch vụ Y tế cho các cộng đồng dân cư. Xem thêm