Giới thiệu
TẦM NHÌN SỨ MỆNH
Cập nhật: 28-02-2019 04:14:50 | Giới thiệu | Lượt xem: 105

Bằng nỗ lực tuyệt đối và chiến lược phát triển bền vững,Trường cao đẳng Công Nghệ Y - Dược Việt Nam phấn đấu trở thành một thương hiệu có uy tín vượt trội trong các trường có khối ngành chăm sóc sức khỏe,  là nơi gửi gắm niềm tin của phụ huynh, điểm tìm đến tin cậy của các sinh viên, không ngừng tạo ra các giá trị bền lâu cho cộng đồng. Xem thêm

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN
Cập nhật: 28-02-2019 04:22:48 | Giới thiệu | Lượt xem: 142

Trường Cao Đẳng Đức Trí – Đà Nẵng được thành lập ngày 8/3/2005 theo quyết định số 962/QĐ-BGD&ĐT-TCCB của Bộ Giáo Dục Đào Tạo, Theo quyết định số 1879/QĐ-LĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2018 của bộ trưởng bộ Lao động Thương binh  và Xã hội, Trường cao Đẳng Tư thục Đức Trí được đổi tên thành Trường Cao Đẳng Công Nghệ Y - Dược Việt Nam (Mã trường: CDD0408) Ngày 24/05/2005, Trường được phép đào tạo các ngành  bậc Cao Đẳng và THCN hệ chính quy theo quyết định số 2809/QĐ-GD&ĐT/ĐH&SĐH của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Xem thêm